header.jpg

 

Vergaderrooster 2018-2019:

De contactpersonen, leden en aanbieders komen in 2018-2019 samen op maandag 1 oktober, 5 november en maandag 15 april.

Voor de CCPO-commisieleden zijn de extra vergaderdata in 2018-2019: maandag 24 september, maandag 14 januari en maandag 4 maart.

Het nieuwe programma voor 2019-2020 wordt op maandag 3 juni 2019 gepresenteerd aan de leden en contactpersonen.

De vergaderingen vinden plaats om 16.00 uur in Sport- en Cultuurhuis DukdalfBRES, Reede 2a te Brielle.


----

Meer informatie: