2020-09-22 - Kunst & Cultuur brielle - Header educatie .jpg
 

Taken medewerkster:

 

  • Inventariseren en updaten leerlingenaantallen
  • Maken van de roosters en versturen van informatie, lespakketten, roosters, lesbrieven en leskisten enz.
  • Onderhoud en updaten website (voor foto's en tips mail naar: webmaster@kunstencultuurbrielle.nl
  • Archiveren informatie, lesbrieven, boeken, materialen, dvd's, e.d. en archief updaten (zie knop Archief)
  • Verslaglegging bijeenkomsten