2020-09-22 - Kunst & Cultuur brielle - Header educatie .jpg
 

Taken coördinator CCPO o.a. (* i.o.m. de voorzitter):

 

 • Markmeester: samenbrengen vragers en aanbieders (Platform)
 • Contactpersoon en aanspreekpunt voor gemeente Brielle, de pers, instellingen enz.*
 • Verzorgen van persberichten
 • Zorgen voor, volgens richtlijnen, een geschikte, centrale locatie voor voorstellingen
 • Overleg plannen en planning
 • Regelen van leerlingenvervoer*
 • Regelen van ontvangst (gastvrouw/gastheer),  (theatertechnische) ondersteuning, op- en afbouw bij een voorstelling op centrale locatie
 • Coderen van rekeningen ter betaling door St. kunst en cultuur, en budgetbewaking 
 • Rapporteren relevante informatie aan CCPO leden
 • Signaleren trends en ontwikkelingen binnen de cultuureducatie
 • Agenda opstellen* en uitnodigingen bijeenkomsten versturen
 • Regelmatig overleg met voorzitter CCPO*
 • Op de hoogte blijven en/of bijwonen van activiteiten CCPO
 • Toezien op onderhoud website www.ccpobrielle.nl
 • Verzamelen waarderingsformulieren en doorsturen naar betrokken instellingen