2020-09-22 - Kunst & Cultuur brielle - Header educatie .jpg

            CCPO contactpersonen (= interne cultuurcoördinator)


Wilt u meer informatie over de CCPO-contactpersonen op dit moment, neem dan contact met ons op.

  Taken contactpersonen

  • Gehele programma Cultuurmenu kenbaar maken op school en opnemen in de jaarplanning
  • Aanwezig bij vergadering CCPO (3 x per jaar)
  • Doorgeven leerlingenaantallen aan medewerkster CCPO (gesplitst per combiklas)
  • Roosters Kijk Kunst controleren en bij afwijkingen doorgeven aan medewerkster CCPO
  • Planning gastlessen Doe Kunst checken en afwijkingen doorgeven aan Kunstgebouw
  • Intern overzicht maken; welke groep gaat naar welke gastles, datum en tijd
  • Poster Doe Kunst ophangen in lerarenkamer
  • Educatief materiaal tijdig verspreiden onder leerkrachten
  • De leerkrachten attent maken op op het invullen en versturen van waarderingsformulieren
  • Leveren van contactpersoon voor gastdocent
  • Indien nodig zorgen voor een geschikte ruimte voor gastdocent
  • Ervoor zorgen dat de projectkist met complete inhoud op de afgesproken datum klaar staat voor ophalen door koerier
  • CCPO en Kunstgebouw informeren over veranderingen met betrekking tot de eigen school (bijvoorbeeld adreswijziging)