2020-09-22 - Kunst & Cultuur brielle - Header educatie .jpg
 

Wat is KijkKunst?

KijkKunst (voorheen Kunstmenu) wordt door de CCPO ingekocht bij Kunstgebouw.
Met KijkKunst ontdekken leerlingen uit groep 1 tot en met 8 hoe inspirerend kunst kan zijn. De kinderen bezoeken een dans- of theatervoorstelling, een concert, film of vertelvoorstelling. Of ze krijfen beelden kunst in de klas. Kijk Kunst is een compleet en smanenhangend programma voor de hele school dat voldoet aan de landelijke kwaliteitsrichtlijnen.

De CCPO heeft hiervoor in bovenschools verband een overeenkomst gesloten (contractperiode 4 jaar) die ervoor zorgt dat ieder kind per schooljaar een activiteit bezoekt.

 

Sterke selectie

De leerlingen genieten van kwalitatief goede activiteiten. De projectleiders van Kunstgebouw selecteren geschikte en sterke voorstellingen uit het landelijke aanbod. Voor de discipline beeldende kunst ontwikkelt Kunstgebouw zelf inspirerende tentoonstellingen. Kunstgebouw regelt de contracten en communicatie met de gezelschappen/ theaters. De CCPO zorgt o.a. voor de planning en logistiek.

In juni van elk jaar informeert Kunstgebouw de CCPO over de inhoud en het rooster van het nieuwe programma in het volgende schooljaar.

 

Educatief materiaal

Bij elke activiteit hoort educatief materiaal. Dit is meestal een lerarenhandleiding. Daarin staan lessen ter voorbereiding en verwerking van de voorstelling of tentoonstelling, regelmatig aangevuld met een cd, dvd of leerlingenmateriaal. Doel van het educatief materiaal is om de leerkracht te ondersteunen bij de verdieping en reflectie met de leerlingen. Het maakt dat de leerlingen met een bewuste blik gaan kijken naar zichzelf, anderen en de wereld om hen heen.

(bron: www.kunstgebouw.nl)